Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya hotellreception

Eklist
 
 

Hotellreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Still Panorama - inredningskonst till er receptionSysselsättning i reception och lobby

Här får du tips om sysselsättning för dina kunder under väntetiden.

Ingen kund vill vänta eftersom de känner att väntetiden kan användas till annat. Om väntan är längre än besökaren tycker är acceptabelt blir hon/han missnöjd och irriterad. I värsta fall går detta ut över omgivningen och det kommande mötet kan påverkas negativt av detta.

I de fall besökaren får vänta på att bli mottagen, måste någon form av sysselsättning finnas tillgänglig.

Litteratur

Tidningar och broschyrer bör finnas tillgängliga. Då besökaren känner att hon/han använt tiden till att informera sig eller lära sig något nytt har väntetiden kanske till och med tillfört nytta.

Still Panorama - inredningskonst till er reception

LCD-konst

Det finns lugna och harmoniska bakgrundsfilmer som visar ett vackert neutralt motiv under en längre tidsperiod. De visar vågor som slår, moln som passerar och träd som vajar i vinden. Att titta på dessa filmer ger en harmonisk och meditativ känsla. Dessa filmer passar även bra som ersättning för konstverk, då motiven kan varieras beroende på vilken film som väljs. Se Still Panoramas hemsida!

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

Musik

Det finns typisk hotellmusik som är behaglig för de flesta att lyssna till. Det finns även fågelkvitter som passar speciellt bra om lokalen är försedd med mycket växter, om inredningen består av naturmaterial som trä och sten och om det finns stora fönsterytor ut mot naturen.

Akvarie

Akvarie med vackra fiskar ger inredningen liv och färg. Var dock medveten om att det krävs underhåll, kunskap och engagemang för att fiskarna skall må bra.

Leksaker

Om barn är vanliga besökare är det en god idé att ha leksaker till hands. Barn klättrar snart på väggarna om de inte får någon stimulans. Större robusta leksaker rekommenderas här, för att inte de minsta skall kunna stoppa saker i munnen. Träklossar, någon docka, en bil och några blädderböcker är oftast tillräckligt för att de skall hållas sysselsatta en stund. En lekmatta hänvisar barnen till en plats och dämpar även slammer från barns oömma lek.

Kaffeautomat

Svensken är en av de största kaffedrickarna och tar gärna en kopp när tillfälle ges.

Godis- och fruktautomat eller fruktskål

Är väntan lång och oviss, kan det vara frustrerande att sitta med tom mage. Sitter besökaren dessutom i kö och inte vågar lämna lokalen för att köplatsen kan missas, är det än värre. En godis och fruktautomat ger besökaren möjlighet till att höja både blodsockerhalt och humör.

Undvik reklam-filmer

Att vara ”fast” i en kö eller ett väntrum och inte kunna värja sig för påträngande reklambudskap uppfattas negativt och påträngande. Reklambudskapet bör då hellre ges ut i broschyrform, där besökaren själv kan bestämma om hon/han vill informera sig.

Undvik att ha TV:n rullande

Budskapen som levereras har inte företaget kontroll över. Det kan uppfattas på en mängd olika sätt och ger inte besökaren mycket mer än oönskade intryck. Det bidrar inte till hotellet image och är mest ett störande inslag. I vissa fall är dock nyheter och sport speciellt efterfrågade vilket gör TV:n berättigad. Här bör en avgränsad del av lobbyn avsättas för TV-tittandet, så att inte övriga störs. Låg volym rekommenderas.

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.