Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya hotellreception

Eklist
 
 

Hotellreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Still Panorama - inredningskonst till er reception

Platsutrymme i reception & lobby

Här får du tips om hur platsutrymmet bör disponeras.

I hotellsammanhang är lobbyn ofta mötesplatsen för hotellets gäster och mellan värd och gäst. Lobbyn kan få ta emot flera busslaster på en gång, där en busslast kan vara upp till 70 personer. För dessa toppar brukar dock inte behovet vara att alla skall ha sittplats, utan avgörs av hur stor genomströmningshastighet hotellet förmår. Om receptionspersonalen kan hantera mycket folk på en gång och har ett effektivt system för att fördela ut rum, blir inte väntan lång och därför minskar behovet av sittplatser. Dock finns det olika behov för olika människor. Olika kundkategorier bestämmer behovet av sittplatser. Om äldre, handikappade och överviktiga tillhör hotellets kundkategori är behovet av sittplatser större.

Verktyg

För att få en snabb bild av hur receptionens utrymme skall disponeras, används med fördel ett visualiseringsprogram. Google scetch-up är ett utmärkt program som med lite koncentration tar några timmar att lära sig. Väggar, golv, receptionsdisk och soffor ritas snabbt upp för att ge en bild av hur receptionen och väntrummet kommer att se ut. Det är enkelt att lägga på färg och mönster på väggar och möbler. IKEA har en liknande produkt för sitt sortiment.

Still Panorama - inredningskonst till er reception

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.