Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya hotellreception

Eklist
 
 

Hotellreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

Grundförutsättningar

El, vatten, ventilation, toalett, förvaringsutrymme och tillräcklig yta är självklara grundförutsättningar. Detta är dock områden som måste tänkas igenom ordentligt. En sen ändring efter nybyggnationen eller renoveringen kan bli mycket kostsam. Ta därför extra god tid på er att planera från grunden. Här får du tips på vilka grundförutsättningar som finns då inreding planeras.

El

Eluttagens placering och antal planeras utifrån vilka behov som finns och vilka behov som kan finnas i framtiden. En grundregel är att anta ett behov och sen dubblera detta, för att täcka upp för alla kommande behov. Tänk på städpersonalens behov, tillfälliga visningar, tillfälliga elelement, etc. Belysningen är kopplad till eldragningen och för att slippa utanpåliggande kablar, måste belysningen tänkas igenom ordentligt. Planera även här för dagens behov och framtida behov.

Data

Receptionen är i behov av datakommunikation. Hit bör en fysiksk länk dras. För gäster med egen dator, kan en trådlös länk erbjudas som ett huvudalternativ. Alla har inte trådlös funktion i sina datorer. Däför bör även en fysisk länk erbjudas. Om en publik surfdator skall erbjudas måste plats reserveras och en fysisk länk dras till denna dator. Tänk på att det säkerhetsmässigt är bättre med fysisk länk framför trådlös.

Vatten

Beroende på vilken service receptionen skall stå för kan vatten vara en förutsättning för att receptionen skall fungera. Om receptionen skall kunna erbjuda kaffe och te är det lämpligt om vatten finns nära till hands. Om personalen är bunden till receptionen under hela arbetspasset finns ytterligare ett argument för att ha vatten nära. Kaffeautomater behöver vatten. Vilka alternativa placeringar finns det för en kaffeautomat? Fler än ett uttag kanske behövs. Om hotellet står för rengöring av trottoar, bör ett vattenuttag finnas i närheten av entrén. Kan detta plaeras utomhus eller skall det vara placerat i receptionen? Tänk på vattenuttag för brandslang.

Toalett

För gästerna är tillgången till toalett ett grundläggande behov. En toalett måste finnas i anslutning till reception eller lobby. Receptionisterna behöver även tillgång till toalett i direkt anslutning till receptionen, för att tillgängligheten till receptionen inte skall lida.

Förvaringsutrymme

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

Gästerna kommer ofta innan rummen finns tillgängliga och lämnar hotellet en längre stund efter att de lämnat ifrån sig rummet. För att de inte skall vara bundna till att vakta sin väska bör hotellet erbjuda möjlighet till förvaring. Det är lämpligt om ett förvaringsutrymme finns i anslutning till receptionen.

Yta

Ytan är beroende på vilka besöksvolymer lokalen skall kunna hantera på en gång och på vilka aktiviteter som skall finnas i lobbyn. Skall två busslaster kunna tas emot på en gång? Skall frukost serveras i lobbyn? Skall det finns utrymme till någon utställning? Finns det andra än praktiska skäl att ha en stor lobby, tex estetiska?

Brand

Om sprinklersystem är tillämpligt bör detta planeras in från början. Även brandsläckningsutrustning bör planeras in. Det är snyggast om slangutrymme kan integreras i väggen, jämfört med en plåtlåda på utsidan.

Säkerhet

Tänk på vilka säkerhetssystem som skall ingå i receptionen. Kameror, rörelsedetektorer och fjärröppnare för dörrar måste planeras in. Placering med avseende på funktion är viktig.

Ventilation

Ventilationstrummor bör integreras med arkitekturen. Storleken på ventilationen är beroenda av lokalens volym och kravet på luftombyte. Fläktar kan vara ett komplement för att få rotation på luften. Under sommartid ger de en svalknde effekt och under vintern trycker de ner den varma luften som samlas längs taket. Vid entrén kan en extra luftvärmare/luftkonditionering behövas för att inte drag skall uppstå i lokalen.

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.