Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya hotellreception

Eklist
 
 

 

Still Panorama - inredningskonst till er receptionOffentliga utrymmen - inredningstips

Här finner du tips och idéer på vad man skall tänka på inför planeringen av nya offentliga utrymmen. Vi ger dig en närmast total överblick av alla frågeställningar som måste besvaras innan det är dags att starta med det praktiska.

Vi har frågeställningarna inför tillkomsten av offentliga utrymmen inom:

Inom samtliga områden står en kund i centrum. Kundens uppfattning av det offentliga utrymmet är styrande för hur inredningen skall se ut. För det första skall kundens behov tillfredställas. För det andra skall lokalerna vara ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs och för det tredje skall hotellets, företagets eller vårdinrättningens image och värderingar framträda.

Offentliga utrymmen och kundens behov

En besökare i ett offentligt utrymme har sällan aktuell lokal som mål. Oftast inväntar besökaren någon annan person eller inväntar att få träda in till området där den egentliga verksamheten finns.

En väntande besökare kan få vänta länge och för att inte besökaren skall få dåligt humör eller tröttna och sedemera avvika, krävs att man som planerare tänkt till. Främst handlar det om att de fysiska behoven som exempelvis frisk luft dvs god ventilation, tillgång till dryck eller mat och tillgång till toalett.

Det handlar även om att besökaren skall kunna sysselsätta sig, och att miljön skall vara tilltalande och rogivande. På nyreception.se får du de tips som behövs för tillfredställa kundens behov i det offentliga utrymmet.

Ändamålsenliga lokaler

Det offentliga utrymmet måste passa verksamheten. Logistiken måste fungera. Utrymmet måste kunna ta hand om ett visst antal besökare. Hänsyn måste tas till om besökare kommer med packning om besökare kommer i grupper osv. Även frågor så som vilken typ av golv, tak och belysning måste tas upp i planeringen. nyreception.se ger tips och råd om vad för krav som ställs för att nå en ändamålsenlig lokal.

Image och värderingar

För att kunna göra skillnad mellan den egna verksamheten och konkurrenternas, måste företagets offentliga utrymmen inredas på ett sätt som stämmer med företagets image och värderingar. Ur ett marknadsföringsperspektiv har man lyckats få en potentiell kund att ta ett mycket viktigt steg, att bege sig till er fysiska inrättning.

Om den potentielle kundens tidigare uppfattning om företaget stämmer med det offentliga utrymmen hon tilbringar sin väntetid i, bådar detta för en god fortsatt kundrelation. Kunden vill känna att den kan förknippas med företaget. Därför är företgets image och värderingar viktig. nyreception.se ger tips på vilka åtgärder som kan utföras för att nå efterfrågad image.

Still Panorama - inredningskonst till er reception

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.
Replica Rolex GMT Master II is the duplicate version of rolex replica uk. Everything ranging from designs, color, styles and functionality is similar to originals. roex replica sale II watches are waterproof and made with scratch-resistant crystal watchglass, having jump hour feature, an independent hour hand rolex replica watches which is adjustable, bi-directional rotating bezel, larger crown guards, triple locking winding crown systems, etc. These are rolex replica sale some of the features which are not available in previous GMT models and have been introduced in improved versions. One can find the same features in rolex replica watches also. Buyers can avail Rolex replica GMT master II watch in numerous styles.