Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya hotellreception

Eklist
 
 

Hotellreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Still Panorama - inredningskonst till er reception

Konst i reception och lobby

Här ger vi tips och idéer på konst och utsmyckningar för er reception och lobby.
Gemensamt för hotellreceptioner och lobbys är att hotellstilen bör gå igen i övriga hotellet. Besökarens första entré i lokalen är också det första och enda tillfället att göra ett första gott intryck. För att framhäva hotellets image eller tema är det inte bara lobbyns inredning i form av stolar och bord, golv och belysning som måste vara genomtänkt.

Arkitektur, konst och utsmyckningar är viktiga för att skapa rätt atmosfär och miljö. Stuckaturer i taket, pelare, och valv är detaljer som kan befästa äldre hotellets historia eller ge hotellet en auktoritet. Moderna hotell kanske hellre vill framhäva fackverkskonstruktioner och synliga balkar, för att göra lobbyn intressant och koppla ihop teknik och konst.

Det är vanligt att en ”eye catcher” finns i receptionen/lobbyn. Företrädelsevis en byggnadskonstruktion eller ett konstverk centralt placerat. Den vackra marmorstatyn, fontänen och fiskarna, den gigantiska runstenen eller den vackert snidade träbåten hängandes från taket, är exempel på ”eye catchers”. En ”eye catcher” höjer intrycket av lobbyn och även hotellet i sig.

Fotografier av lobbyn används vanligen i marknadsföringen av hotellet och det är en fördel om något karaktäriserar lokalen. Den ger även hotellgästen något att fästa minnet av hotellet på. Konst kan varieras i det oändliga. Huvudgrupperna för konst intressanta för en lobby är dock fysiska objekt, bildobjekt och ljuskonst.


”There is never a second chance to make a first impression”

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

Bildobjekt

Bakgrundsfilm

Det finns lugna och harmoniska filmer som visar ett vackert neutralt naturmotiv under en längre tidsperiod, upp till ett dygn. De visar vågor som slår, moln som passerar och träd som vajar i vinden. Bilden förändrar sig över dagen. Under den tidiga morgonen belyses omgivningen av den bleka morgonsolen, för att mitt på dagen ge starka kontraster mellan sol och skugga. På kvällen visas en solnedgång och filmen avslutas när det röda kvällsljuset krupit bortom horisonten.

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

Konstvägg

En vägg kan tjäna som utställningsyta för tex en lokal konstnär.

Ljuskonst

Väggar och föremål belysta av olika lampor i olika färger, med och utan rörelse kan tillföra lobbyn en intressant dynamik.

Fysiska objekt

Arkitektur

Pelare, valv och stuckaturer, ger hotellet en känsla av historiska anor.Synliga grova träbalkar kombinerat med tex en fondvägg av sten ger en rustik känsla. En vacker öppen spis är både en utsmyckning och en praktisk detalj.

Monument

Ett stenmonument ger tyngd åt hotellet.
-Kombinera gärna sittplatser och ”eye catcher”.

Fontän

En fontän med fiskar livar upp lobbyn och skapar även en form av sysselsättning då det är rogivande att följa fiskarnas rörelse.

Glaskonst

Sverige har en lång tradition av glastillverkning och är kända för sin glaskonst. Om hotellet vänder sig till internationella kunder kommer detta troligen uppskattas.

Regional konst

För att markera hotellets geografiska och histoiska placering, är det vanligt att utsmycka lobbyn med konst som är förknippad med regionen. Exempelvis uppföra ett trämonument om byggden får sin näring av skogen, eller ett konstverk i stål om orten har ett stålverk som största arbetsgivare.

Still Panorama - inredningskonst till er reception

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.