Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya Företagsreception

Eklist
 
 

Företagsreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Sakanas fönster i receptioen? Då passar Still Panorama.

Platsutrymme i reception

Här får du tips om hur platsutrymmet bör disponeras.

Antalet sittplatser är beroende av hur stort genomflöde av besökare receptionen har, vilka besökarna är och hur receptionen används. Ofta hålls informella, snabba möten mellan besökare och mottagande personal i receptionen. Ibland använder företagets personal receptionen till interna, kortare möten. För vissa företag som arbetar under sekretess är receptionen en av få gemensamma lokaler där alla kan träffas.

För informella möten rekommenderas sittgrupper om 4 platser. Oftast kommer mellan en till tre besökare åt gången. Finns fler än en sittgrupp rekommenderas att sittgrupperna är åtskilda, för att möjliggöra enskilda samtal.

Om rörelsehindrade eller äldre är vanliga besökare finns det större behov av sittplatser.

Det är svårt att gardera sig för varje situation och behovet av sittplatser varierar. Stapelbara stolar kan vara en bra reserv om behovet ändras.

Verktyg

För att få en snabb bild av hur receptionens utrymme skall disponeras, används med fördel ett visualiseringsprogram. Google scetch-up är ett utmärkt program som med lite koncentration tar några timmar att lära sig.

Väggar, golv, receptionsdisk och soffor ritas snabbt upp för att ge en bild av hur receptionen och väntrummet kommer att se ut. Det är enkelt att lägga på färg och mönster på väggar och möbler. IKEA har en liknande produkt för sitt sortiment.

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.