Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya Företagsreception

Eklist
 
 

Företagsreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Still Panorama - inredningskonst till er reception

Konst och utsmyckning av reception

Här ger vi tips och idéer på konst och utsmyckningar för din reception.

Besökarens första entré i lokalen är också det första och enda tillfället att göra ett första gott intryck. För att framhäva företagets image eller tema är det inte bara receptionens inredning i form av stolar och bord, golv och belysning som måste vara genomtänkt. Beroende på företag kan arkitektur, konst och utsmyckningar vara viktiga för att skapa rätt atmosfär och miljö.

Exempelvis stuckaturer i taket, pelare, och valv är detaljer som kan befästa en äldre banks historia eller ge banken en auktoritet. Moderna företag kanske hellre vill framhäva fackverkskonstruktioner och synliga balkar, för att göra receptionen intressant och koppla ihop teknik och konst.

Det är vanligt att en ”eye catcher” finns i receptionen. Företrädelsevis företagets produkt, kanske framställd på ett unikt sätt. En ”eye catcher” höjer intrycket av receptionen och även företaget i sig. Fotografier av receptionen används vanligen i marknadsföringen av företaget och det är en fördel om något karaktäriserar lokalen.

Den ger även besökaren något att fästa minnet av företaget på. Konst kan varieras i det oändliga. Huvudgrupperna för konst intressanta för en reception är dock fysiska objekt, bildobjekt och ljuskonst.

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

”There is never a second chance to make a first impression”

Bildobjekt

LCD-konst

Det finns lugna och harmoniska bakgrundsfilmer som visar ett vackert neutralt naturmotiv under en längre tidsperiod, upp till ett dygn. De visar vågor som slår, moln som passerar och träd som vajar i vinden.

Bilden förändrar sig över dagen. Under den tidiga morgonen belyses omgivningen av den bleka morgonsolen, för att mitt på dagen ge starka kontraster mellan sol och skugga. På kvällen visas en solnedgång och filmen avslutas när det röda kvällsljuset krupit bortom horisonten. Se Still Panoramas hemsida!

Konstvägg

En vägg kan tjäna som utställningsyta för tex en lokal konstnär

Ljuskonst

Ljuskonst. Väggar och föremål belysta av olika lampor i olika färger, med och utan rörelse kan tillföra receptionen en intressant dynamik.

Fysiska objekt

Arkitektur

Pelare, valv och stuckaturer, ger företaget en känsla av historiska anor. Synliga grova träbalkar kombinerat med tex en fondvägg av sten ger en rustik känsla och skule kunna passa turistföretag med anknytning till naturen.

Monument

Ett stenmonument ger tyngd åt receptionen. Exempelvis några stora stenar skulle kunna fungera som kombinerade sittplatser och "eye catcher".

Fontän

En damm med fontän och fiskar livar upp lobbyn och skapar även en form av sysselsättning då det är rogivande att följa fiskarnas rörelse.

Glaskonst

Sverige har en lång tradition av glastillverkning och är kända för sin glaskonst. Om företaget vänder sig till internationella kunder kommer detta troligen uppskattas.

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.