Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya vårdreception

Eklist
 
 

Vårdreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Still Panorama - inredningskonst till er reception

Säkerhet i reception

För att undvika obehagliga situationer, för att erbjuda besökaren en riskfri miljö och för att förenkla receptionistens arbete måste säkerheten beaktas. Här får du tips om både den personliga säkerheten och företagets säkerhet.

Personlig säkerhet

Halkskydd. Se till att halkskydd finns. Stengolv kan vara såphala med blöta skor.

Markerade glasytor. Glasdörrar och fönster bör ha en markering, så att besökarna inte går in i dem. Det är vanligt att glas är frostade i ögonhöjd för att undvika olyckor.

Skylthöjd. Skyltar och lampor som hänger från taket bör vara anpassade i höjd även för långa personer.

Sjukvårdsmaterial. En tavla med sjukvårdsmaterial som plåster och bindor bör vara uppsatt vid toaletten. Det är vanligt att folk på vägen till sitt arbete har skadat sig lätt, rivit sig, snavat eller kanske trillat med cykeln.

Brand. Brandsläckningsutrustning bör finnas. Även markeringar på golv och väggar bör finnas. Evakueringsskyltar och nödljus bör också finnas.

Glasbur. I en utsatt verksamhet där säkerhet måste beaktas, bör receptionisten skyddas. Då är det lämpligt med en glasbur som skiljer besökare och receptionist. I extrema fall finns skottsäkert glas, som även kan vara belagt med en speglande film. I vanliga fall sköts kommunikation genom att en glasruta skjuts åt sidan. I extrema fall sköts kommunikation via mikrofon och högtalare. För namnbrickor och dylikt som skall utbytas användes här en snurrbar tallrik.

Synskadade. Kontrastrika markeringar eller lampor underlättar för synskadade då de skall orientera sig. En ledstång som leder fram till disken är optimal. Tänk på att inga hyllor, skyltar, flaggor etc skall finnas i den tilltänkta vägen.

Rullstolsbundna. Trappor och höga trösklar försvårar för rullstolsbundna. Bredden på dörrposterna måste även beaktas då hänsyn tas till rullstolsbundna. Om luftslussar används, skall det gå att rymma en rullstolsbunden och en assistent, samtidigt som dörrarna skall kunna öppnas. En automatisk dörröppnare bör vara installerad i höjd för den rullstolsbundne.

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

Företagets säkerhet

Om företaget sysslar med hemlig verksamhet är spionage ett potentiellt problem. Därför är det viktigt att ha kontroll på vilka som passerar in och ut genom receptionen.

Besökssystem. Det finns besökssystem som låter personalen boka in besökaren från sin arbetsplats, som även receptionisten kan se genom sin dator.

Fjärrlås. Entrén bör kunna låsas och öppnas från receptionsdisken.

Sensor. En rörelsesensor som informerar receptionisten om att någon passerar är till god hjälp.

Passerkort. För personal som passerar frekvent är det tillämpligt med passerkortsystem.

Interntelefon. Om besökaren kommer före eller efter receptionens öppettider, bör en interntelefon eller snabbtelefon finnas utanför entrén alt. i luftslussen om sådan finns, för att besökaren skall kunna få kontakt med personalen.

Video. Videoövervakning av entrén är smidigt om receptionsdisken ligger till så att den inte har fri sikt till entrén, eller att dörren inte är genomskinlig. Receptionisten kan här sköta mer än en ingång samtidigt.

Säkerhetsinformation. Information som tex att det är förbjudet att använda mobiltelefon, kamera eller att det råder hjälmtvång bör finnas på väl synliga skyltar i receptionen. Om nivåerna på säkerhet är ovanligt höga, bör det finnas något informationsblad eller informationsskylt som deklarerar företagets policy avseende säkerhet och förklarar varför säkerheten är så hög.

Testa bakgrundsfilm gratis hos Still Panorama

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.