Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya vårdreception

Eklist
 
 

Vårdreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Arkitekt projekterar väntrum

Film för homestaging / homestyling? Still Panorama

För att förverkliga den nya receptionen anlitas helst en arkitekt. De ser möjligheter och potensialer för utrymmen och hjälper till att få ut så mycket som möjligt av de resurser som läggs på en ny reception.

En arkitekt har kunskap om t.e.x. vilka byggkrav som finns, vilka väggar som är bärande, var förstärkningar behövs, vilka logistiska förutsättningar som måste tas hänsyn till osv. Samtidigt är de duktiga på mjuka värden så som färg och form, ljussättning, textiler osv.

Innan en arkitekt kontaktas, bör man veta så mycket som möjligt om de förutsättningar som råder för lokalen. Vad är syftet med receptionen? Budget? Tidsaspekter? Vilka är besökare/kunder? Hur många besökare per timme? Fastighetsägare? Förhållande mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare? Regler däremellan? Osv. Allt för att veta vad som är möjligt och vad som inte är möjligt.

För att arkitekten skall kunna träffa rätt med sin utformning är det viktigt att den förstår era behov och eran bransch. En företagspresentation och en eventuell produktförevisning ger arkitekten värdefull information om vilken riktning han skall gå.

Köp bakgrundsfilm hos Still Panorama

Skissfas

Arkitekten tar fram ett antal förslag, skisser, som fungerar som diskussionunderlag med kunden. Här presenteras ett antal huvudinriktningar. Om kunden är nöjd med ett alternativ går man vidare till nästa fas.

Projekteringsfas

Arkitekten tar fram ett datorunderlag, i de flesta fall en ritning, men i vissa fall även ett 3D underlag, där det finns möjlighet att vrida och vända på lokalen i 3D-miljö. Olika texturer dvs mönster kan läggas på ytorna, ljus kan varieras och det är enkelt att flytta runt möbler, pelare, diskar och fönsterrutor. Bilden i övre vänstra hörn på denna sida är gjord i ett 3D-program med tillhörande texturer.

Med en ritning eller datormodell som stöd, är det lätt att ta ut presentationsmaterial och mått, för att beräkna åtgång av material i fråga om golv, tapeter, färg, fönster, hur många lampor som behövs, etc.

Genomförandefas

En byggeherre anlitas därefter, som tar sig an genomförandet av projektet enligt arkitektens anvisningar. Här är det viktigt att budget och tidsplan följs upp, så att eventuella avsteg från planen inte blir antingen för kostsamma eller för tidskävande. Även här kan arkitekten hjälpa till, som projektledare. Om arkitekten i slutändan gjort ett bra jobb, har den:

  1. Gett idéer som ingen tänkt på tidigare.
  2. Utformat lokalen i enlighet med alla lagkrav och andra specifika regler.
  3. Hållt tidsplan.
  4. Hållt budget.
  5. Utformat så som överenskommet.
  6. Verkat för så låg byggkostnad som möjligt.
  7. Verkat för så låg underhållskostnad som möjligt.

Testa bakgrundsfilm gratis hos Still Panorama

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.