Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya vårdreception

Eklist
 
 

Vårdreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Still Panorama - inredningskonst till er reception

Innervägg i väntrum

Här får du tips om vad du skall tänka på vid val av innerväggar.

Innerväggarnas utförande kan liksom golvet avgöra hur väntrummet skall uppfattas. Väggutseende kan varieras med tapeter, målarfärg och olika trämaterial. Färgsättningen påverkar också hjärnan och bör vara genomtänkt, för att nå rätt effekt.

Väggar, material

Träpanel

Träpanelen har fördelen att stå emot slag och sliatge bättre än tapetserade eller målade gipsväggar. Bröstpanel, dvs panel från golv upp en bit på väggen, delar av väggen och möjliggör tapetsering på den skyddade övre halvan av väggen.

Tapet

Tapet ger både struktur, färg och mönster. Variationen på tapeter är i det närmaste oändlig. Nackdelen med tapeter är att de inte tål slitage i högre utsträckning. Då ett parti av någon anledning har slitits ut i förtid, är man oftast tvungen att tapetsera om hela lokalen. Glasfiberväv är dock mycket slitstark. Den är vanlig i offentliga lokaler. Glasfiberväven målas.

Målade

Målade väggar är basutförandet på offentliga lokaler. Färg och mönster kan givetvis varieras i det oändliga. Underlaget ger struktur, vilket kan vara en strukturtapet eller en glasväv.

Still Panorama - inredningskonst till er reception

Väggar, färgsättning av väntrum

Vilka färger och kulörer som kan användas beror på vilket ljusinsläpp lokalen har, vilka befintliga möbler som finns, vem besökaren är samt vilket golv lokalen har och slutligen vad som skall uppnås med färgsättningen.

Naturligt ljus ger ljusets fulla spektra och skiljer sig från glödlampor, halogenlampor och lysrör. Det är därför viktigt att testa färg eller tapet i aktuellt ljus för att rätt effekt skall uppnås.

Färgsättningen påverkas av om golvet är ljust eller mörkt, vilken färg det har och om det är ett vackert golv som bör framhävas. Om golvet är mörkt bör en färgen ha en ljus nyans, för att inte lokalen skall uppfattas som mörk och murrig. Större friheter i färgsättning finns om golvet är ljust. Om golvet är vackert och bör framhävas, bör lugna, ljusa nyanser väljas.

Effekter av färgsättning

Om målet är att få lokalen att uppfattas större än den är, skall ljusa kulörer användas. På samma sätt, om den skall uppfattas mindre skall mörka kulörer användas. Om ett rum skall uppfattas som längre än vad det är kan en kortvägg målas med en mörkare färg, en s k fondvägg.

Färger uppfattas olika av den mänskliga hjärnan. Blått och grönt ger en lugnande effekt, rött skapar aggressivitet, orange skapar kreativitet och varma färger skapar trygghet. Vit är den färg som förknippas med renlighet. Färger kan även uppfattas olika beroende på vilken del av världen man kommer ifrån. Om färger kombineras bör olika nyanser av samma färg användas för att uppnå lugn. Om däremot komplementfärger kombineras, förstärker de varandra och ger ett mer piggare, vildare uttryck.

För mottagningar inom vård, bör man tänka på att synskadade behöver kontraster i färgsättningen för att lättare kunna orientera sig.

Avskärmningar i väntrum

Glasväggar

Glasväggar är speciellt lämpade som avskärmningar. Det hindrar ljudet att fortplantas utan att minska rummet. Glas i form av block ger en mer permanent avskärmning och fungerar som ett mellanting mellan vägg och avskärmning.

Akustikskärm

Det finns flyttbara ljudisolerande skärmar i konstmaterial för temporära lösningar.

Still Panorama - inredningskonst till er reception

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.