Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya vårdreception

Eklist
 
 

Vårdreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Still Panorama - inredningskonst till er reception

Platsutrymme i reception och väntrum

Här får du tips om hur platsutrymmet bör disponeras.

Platsutrymmet är kopplad till hur bokningssystem är upplagt och vilka förseningar som kan uppstå i verksamheten. En praktik som uteslutande tar emot tidsbeställda besök, kan göra bättre platsbehovspredikteringar än en akutmottagning, där variationen kan vara stor. Platsbehovet är även beroeande av andra faktorer:

Har vissa patienter behov av att ligga i väntan på vård? Plats för brits eller sjuksäng bör i sådana fall reserveras.

För de som brutit benet, finns behov av att lägga upp ett ben på en stol.

Har patienter med sig packning, tex turister? Väskor hamnar ofta på stolar. Stolar bör därför väljas, som inte har en pinne i vägen för eventuell placering av väskor.

Har patienterna med sig anhöriga? Besökande barn har alltid med sig målsman, men även äldre som behöver hjälp har ofta med sig anhöriga. Vid födslar är det vanligt att anhöriga besöker sjukhuset för att titta på den nytillkomna.

Stolar, fåtöljer och bänkar

För praktiker, där relationen mellan patient och vårdande personal är viktig, är det viktigt att tänka på kundtillfredställelse. Om patienterna av någon anledning fått vänta länge, bör hon haft möjligheten att få sitta bekvämt. Detta gäller även andra vårdinrättninar, där väntan ofta kan bli lång.

Patienter kan vara i dåligt tillstånd, vara illamående eller smutsiga osv. Här bör stolar tillhandahållas, som är lätta att rengöra.

Bänkar är billiga och ofta robusta och passar där väntetiderna är relativt korta.

För möbler och inredning, se: www.ergona.se

Grupper eller enskilda platser

Många patienter vill inte bli förknippade med sin sjukdom eller sitt vårdbehov. För vissa vårdinrättningar kan det därför vara viktigt att erbjuda enskilda platser för att inte patienterna skall behöva konfronteras med andra människor i väntan på vård. För att öka distansen mellan människor kan skärmar eller större växter sättas upp, mellan sittplatserna.

I andra sammanhang finns behovet av att kunna sitta gemensamt, tex när anhöriga följer med patienten. Här passar stol eller soffgrupperingar.

Verktyg

För att få en snabb bild av hur receptionens utrymme skall disponeras, används med fördel ett visualiseringsprogram. Google scetch-up är ett utmärkt program som med lite koncentration tar några timmar att lära sig. Väggar, golv, receptionsdisk och soffor ritas snabbt upp för att ge en bild av hur receptionen och väntrummet kommer att se ut. Det är enkelt att lägga på färg och mönster på väggar och möbler. IKEA har en liknande produkt för sitt sortiment.

Still Panorama - inredningskonst till er reception

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.