Receptionsdisk

www.nyreception.se

Inredningstips till er nya vårdreception

Eklist
 
 

Vårdreception

Grundförutsättningar

Sysselsättning

Platsutrymme

Golv

Väggar

Tak

Ljussättning

Växter

Konst

Receptionsdisk

Säkerhet

Arkitekt

Still Panorama - inredningskonst till er reception

Grundförutsättningar

El, vatten, ventilation, toalett och tillräcklig yta är självklara grundförutsättningar. Detta är dock områden som måste tänkas igenom ordentligt. En sen ändring eller ändring efter nybyggnationen eller renoveringen kan bli mycket kostsam. Ta därför extra god tid på er att planera från grunden.

El

Eluttagens placering och antal planeras utifrån vilka behov som finns och vilka behov som kan finnas i framtiden. En grundregel är att anta ett behov och sen dubblera detta, för att täcka upp för alla kommande behov. Tänk på städpersonalens behov, tillfälliga visningar, tillfälliga elelement osv. Belysningen är kopplad till eldragningen och för att slippa utanpåliggande kablar, måste belysningen tänkas igenom ordentligt. Planera även här för dagens behov och framtida behov.

Data

Receptionen är i behov av datakommunikation. Hit bör en fysiksk länk dras. Datalänken ger tillgång till dator och bla. bokningssystem, men också till kortbetalningssystem.

Vatten

Beroende på vilken service receptionen skall stå för kan vatten vara en förutsättning för att receptionen skall fungera. Om receptionen skall kunna erbjuda kaffe och te är det lämpligt om vatten finns nära till hands. Om personalen är bunden till receptionen under hela arbetspasset finns ytterligare ett argument för att ha vatten nära. Kaffeautomater behöver vatten. Vilka alternativa placeringar finns det för en kaffeautomat? Fler än ett uttag kanske behövs. Tänk på vattenuttag för ev. brandslang.

Toalett

För patienterna är tillgången till toalett ett grundläggande behov. En toalett måste finnas i anslutning till väntrummet. Receptionisterna behöver även tillgång till toalett i direkt anslutning till receptionen, för att tillgängligheten till receptionen inte skall lida. Personalen får i de flesta fall inte använda patienternas toalett pga smittspridning.

Yta

Ytan är beroende på vilka besöksvolymer lokalen skall kunna hantera på en gång. Är ytan framtidssäkrad? Har demografiska studier gjorts för området som vårdinrättningen skall serva?

Brand

Om sprinklersystem är tillämpligt bör detta planeras in från början. Även brandsläckningsutrustning bör planeras in. Det är snyggast om slangutrymme kan integreras i väggen, jämfört med en plåtlåda på utsidan.

Säkerhet

Tänk på vilka säkerhetssystem som skall ingå i receptionen. Kameror, rörelsedetektorer och fjärröppnare för dörrar måste planeras in. Placering med avseende på funktion är viktig.

Ventilation

Ventilationstrummor bör integreras med arkitekturen. Storleken på ventilationen är beroenda av lokalens volym och kravet på luftombyte. För att undvika att patienter smittar varandra bör det tänkas igenom hur luftströmmarna kommer att gå i rummet. Exempelvis kan ett övertryck inne hos receptionisten minska risken för att personal smittas, då kommunikation sker mellan patient och recptionist i luckan. Om ventilationen är för stark, kan det kanske dra från ytterdörrarna, vilket för en febrig patien kan vara outhärdligt.

Har ventilationssystemet filter, för att inte sprida smittor? Även om luften leds ut, lever organismerna och kan smitta folk "bakvägen". Filter sänker dock effekten på ventilationssystemet. En lösning på detta verkar forskare på Stockholms Universitet kommit fram till. Se länk.

Fläktar kan vara ett komplement för att få rotation på luften. Under sommartid ger de en svalknde effekt och under vintern trycker de ner den varma luften som samlas längs taket.

Still Panorama - inredningskonst till er reception

 

Eklist
© 2007 Kaise Design AB. All Rights Reserved.